DOMAGALSKI.net
WOJCIECH
kom.:505 679 268
w.domagalski@gmail.com
PSYCHOTERAPIA
Oferta
Moja oferta obejmuje spotkania indywidualne, pracę z parami oraz zajęcia grupowe. Przeznaczona jest dla osób dorosłych.
 • Konsultacje to pojedyncze spotkania służące wstępnemu omówieniu problemu, zorientowaniu się w dostępnych formach pomocy, doraźnemu uzyskaniu wsparcia lub zdobyciu informacji.
 • Psychoterapia indywidualna to trwający dłuższy okres czasu (od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od celów, które chce osiągnąć klient) cykl spotkań z terapeutą. Najczęstsze problemy, z którymi pracuję w ramach psychoterapii indywidualnej to:
  • lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.)
  • lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • poczucie samotności,
  • poczucie winy,
  • problemy w związkach,
  • problemy w rodzinie,
  • trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
  • trudności w podejmowaniu decyzji,
  • trudności w byciu asertywnym,
  • radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
  • trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
  • niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
  • dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.
 • Każdy z nas ma za sobą jakąś historię życia i jakieś wrodzone mocne i słabe strony. Każdy podejmował w różnych momentach życia decyzje (świadomie lub nie) o tym, jaką osobą chce się stać. Wszystko to złożyło się na to, jak dzisiaj żyjemy i jaki jest nasz charakter czy też osobowość. I chociaż nie muszą nas trapić żadne palące problemy, możemy być zainteresowani dążeniem do większej wewnętrznej wolności, większej bliskości i autentyczności w kontaktach z innymi, większej świadomości siebie, czy większej spontaniczności. Kontakt z psychoterapeutą może pomóc w poznawaniu tych aspektów naszego charakteru, które te dążenia blokują i tych, które je wspierają, a tym samym ułatwić taki osobisty rozwój i prowadzić do poprawy jakości życia.
 • Terapia par jest cyklem kilku do kilkunastu spotkań, w których uczestniczą obie osoby pozostające w związku partnerskim oraz zachowujący neutralną postawę terapeuta. Jej celem jest poprawa relacji między partnerami, nauczenie ich efektywnej komunikacji w sprawach dotyczących związku, wspólne poszukiwanie rozwiązań dla problemów pary, określenie przyczyn konfliktów i sposobów na ich rozwiązywanie.
 • Oferta ta kierowana jest do osób cierpiących z powodu lęków, stresu lub obniżonego nastroju, zmagających się z poczuciem osamotnienia, a także dla osób pragnących poprawić jakość swoich związków z innymi. Psychoterapia grupowa stwarza okazję do bezpiecznego doświadczania siebie w relacji z innymi w taki sposób, który pozwala uczestnikom na:
  • zwiększanie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
  • wprowadzanie zmian w sposobie kontaktowania się ze sobą i z innymi, tak by prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.
  Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu, rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • Celem treningów interpersonalnych jest pogłębienie znajomości siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami z innymi i rozwój umiejętności ich wyrażania. Celem warsztatów jest zdobycie konkretnych umiejętności miękkich, takich jak: asertywność, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów. Osoby zainteresowane zamówieniem warsztatu lub treningu proszę o kontakt telefoniczny.
Wojciech Domagalski - ZnanyLekarz.pl
spotkania odbywają się w Centrum Psychoterapii Integralnej www.cpi.poznan.pl zobacz na mapie przy ulicy Wierzbięcice 18/5 oraz w
Pracowni Psychologicznej „Bliżej”www.blizej.com.pl zobacz na mapie przy ulicy Garbary 95/19c.